Get Adobe Flash player

                                                                  „Затверджую”

                                                                                                                                                 Начальник управління культури і туризму

                                                                                                                                                     Олександрійської міської ради

                                                                                                                                 

П Р А В И Л А

користування Центральною міською бібліотекою для дітей ім. Ю.Гагаріна

Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Центральною бібліотекою для дітей ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС розроблені на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями, з Конвенцією ООН про права дитини, Статутом МЦБС.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

2.1.  Юні громадяни України віком до 14 років, незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів. (ЗУ, Р.VІІ. ст.21.).

2.2. Основні користувачі бібліотек для дітей:

неповнолітні громадяни до 14 років (дошкільники та учні 1-9 класів);

їхні батьки;

педагоги;

бібліотечні працівники;

спеціалісти, що займаються питаннями освіти та виховання дітей і організації дитячого читання.

2.3. Ці категорії користуються абонементами і читальними залами Бібліотек.

2.4. Громадяни, які не є основними користувачами (учні 10-12 класів, студенти спеціальних середніх і вищих навчальних закладів, що вивчають дитячу літературу), можуть користуватися читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 7.3. Правил. (ЗУ, Р.VІІ. ст.22).

2.5. Громадяни, які тимчасово проживають в м. Олександрії, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й мешканці м. Олександрії.

2.6. Основним документом, що дає право на користування фондами Бібліотек, є документ, який засвідчує особу.

2.7. Користувачі Бібліотеки мають право отримувати:

безоплатну  інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

безоплатну консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА);

інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку. (ЗУ, Р.VІІ. ст.22.)