Get Adobe Flash player

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов'язана:

ознайомити користувача з «Правилами користування  Центральною міською бібліотекою для дітей ім. Ю.Гагаріна»;

інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні;

створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

дбати про культуру обслуговування користувачів;

формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

задовольняти за бажанням читачів потреби в створенні при Бібліотеці читацьких клубів за інтересами, гуртків тощо;

систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки (ЗУ, Р.VІ. ст.19).

Прийняті на раді при

директорові 10.01.2009 р.