Get Adobe Flash player

Місце створення:

Центральна дитяча бібліотека  ім. Ю.Гагаріна 

Дані про бібліотеку:

Інформаційні ресурси:

книжковий фонд – 73880 прим.

за видами –

Користувачі:

загальна кількість – 5490 чол.

за категоріями: діти - 4808; юнацтво - 379; організатори дитячого читання - 303.

Відвідування: 54269

Видача документів: 130743 прим.

Комп’ютерний парк: 11 комп'ютерів (8 - для користувачів, 3 – для працівників), 2 сканера, 3 принтера

  Керівник та виконавці Програми:

Відповідальний керівник: Овдієнко Л.В. – заступник директора по роботі з дітьми

Виконавці:

Волкова Г.В. – завідувач відділом обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів;

Цицерова Л.П. - завідувач відділом масової роботи та естетичного виховання;

Додатко Н.В. – бібліотекар дитячого Інтернет-центру

 

Опис програми та проектні пояснення.

        Актуальність проблеми:

Інформатизація сьогодні – це не тільки процес, пов'язаний з функціонуванням і подальшим покращенням техніки, а, насамперед, соціокультурний процес, який змінює свідомість, світогляд людини, її психологію, мораль і ціннісні орієнтири. Тому соціальним замовленням сучасного суспільства є виховання людини, яка зможе навчатися і працювати в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людини з високим інтелектуальним потенціалом.

Одним із головних завдань інформаційного суспільства є розвиток інформаційної культури, тобто створення такого середовища навчання, яке стимулювало б процес пізнання. Наші діти живуть у світі, де електронні комунікації стали реальністю, а комп’ютер — частиною їхнього природного оточення. Тому змалку ми маємо виховувати початки культури мислення, культури діалогу, культури аргументації, культури користування технікою і засобами зв’язку, пошуку та опрацювання необхідної інформації тощо.
      Традиційні бібліотечні уроки вже давно не гарант того, що діти, відвідуючи  бібліотеку, можуть з легкістю знайти необхідну інформацію. Зараз нові часи, інтереси у дітей абсолютно інші, кількість джерел інформації значно збільшилася, проблема виховання культури читання стає нагальною. Комп'ютери продовжують завойовувати світ, тому, безперечно, формувати інформаційну культуру необхідно із залученням нових інформаційних технологій, можливостей Інтернет. Саме тому в рамках обласної цільової комплексної бібліотечної програми «Багатовимірність інформаційної культури ХХІ століття» створена  програма «Школа інформаційного комфорту «КОМП'ЮТЕРіЯ», де акцент зроблений на нові інформаційні технології, які доповнюють і підсилюють традиційні бібліотечні форми.

         

Мета:   

  Формування у юного користувача уявлення про інформаційне суспільство, інформаційні ресурси і розвиток у читачів навичок самостійного пошуку інформації; здібності до сприйняття і оцінки інформації; уміння використовувати інформацію за призначенням. Допомогти дітям оволодіти знаннями, вмінням і навичками інформаційного самозабезпечення, навчальної, пізнавальної діяльності та раціональними прийомами самостійного пошуку інформації ручним та електронними способами.

                   

     Завдання:

 Для реалізації поставленої мети створити  школу інформаційного комфорту «КОМП'ЮТЕРіЯ», в якій будуть створені максимально комфортні  умови для відпочинку й самореалізації кожної дитини.

 Організація роботи Школи в залежності від віку дітей:

«Комп'ютошка іК» (для дітей 8 -11 років)

«ОНЛАЙНик іК» (для дітей 12-15років);

Організація роботи хобі-майстерні «Книжка і Мишка - Програмішка»;

Організація  Клубувіртуальних мандрівників  «Смайлик»;
В результаті навчання учні повинні вміти:

формулювати конкретно свої інформаційні запити;

вести результативний пошук інформації;

обробляти і використовувати інформацію відповідно до учбових і пізнавальних завдань, завдяки сучасним інформаційним технологіям.

      База реалізації:

Центральна дитяча бібліотека  ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС

 Об'єкти Програми:

діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку – користувачі бібліотеки - будуть приймати участь у навчанні, проведенні масових заходів, спілкуванні, пошуку інформації в Інтернеті. Очікується збільшення кількості користувачів бібліотеки;

          Проектом передбачено забезпечення першочергового навчання дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавленим батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей.

вчителі – класні керівники, вихователі (10 осіб віком від 23 до 48 років) – будуть вивчати нові інформаційні педагогічні технології для формування у дітей позитивного ставлення до читання.

волонтери – члени міських молодіжних Громадських організацій «Консультаційний центр Інформаційних   Технологій», «Молодь» (студенти Олександрійського педагогічного училища, Олександрійського медичного училища, Олександрійського училища культури) – участь в акціях, організації та проведенні навчання, інформаційних заходів, підготовці та розповсюдженні рекламних та інформаційних матеріалів.

 

Термін дії програми:

   Програма розрахована на три роки  - 2011-2013 роки.

 Фінансові витрати на виконання програми

        Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду, спонсорських, грантів міжнародних організацій та інших джерел.

        Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, орієнтовно становить 9 тис. гривень за рахунок спецкоштів та спонсорьких і уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей.

 

                             Види діяльності

Кошти

(грн.)

спец.кошти

Кошти

(грн.)

спонсор.

Підготовка приміщення бібліотеки:

  - обладнання дитячого Інтернет - центру (комп'ютерні столи, стільці)

1000

400

Оформлення інтер’єру:

 

 

- створення оазису природного ландшафту (квіти, зелень, живий куточок) ;

100

 

Забезпечення відповідним обладнанням та сучасними засобами мас-медіа:

 

 

- придбання ноутбука

3000

 

- придбання мікрофона та акустичної системи

700

 

- придбання мультимедійної дошки

 

1000

- формування фонду електронними виданнями;

200

200

- формування фонду Е - рідерами;

 

1000

- придбання навчальних ігор;

100

200

- поповнення фондів періодичними виданнями, літературою.

500

 

Інші заходи:

 

 

- проведення навчання, тренінгів в рамках Програми нагородження переможців конкурсів та вікторин;

100

200

- видання рекламної продукції;

200

 

- наочне оформлення (книжкові виставки, інформаційні стенди).

100

 

ВСЬОГО

Загальна сума – 9000 грн.

6000

3000

 

Стратегія реалізації Програми

Зміст

роботи

Форми роботи

Назва заходу

Користувачі

(кількість)

Термін

Відпові-дальний

Усього

категорії

соціальні

вікові

1. Проведення маркетингової, соціологічної розвідки

Створити тимчасову творчу групу колективу для підготовки реалізації проекту

 

 

 

 

Січень 2011 р.        

Адмініст-рація

Виявлення організацій, громадських об’єднань  м. Олександрії , які працюють з дітьми по формуванню інформаційної культури юної особистості. 

Моніторинг

«Партнерство заради дітей»

10

Працівники освіти, культури та організації, що працюють   з дітьми

Дорослі

 

І кв. 2011 р.

 

Овдієнко Л.

 

Виявлення учбових закла-дів Олександрії, де функціонують комп’ютерні класи.

Моніторинг

«Партнерство в навчанні»

22

Працівники освіти

Дорослі

 

І кв. 2011 р.

 

Овдієнко Л.

2. Publik Relations

Налагодження координа-ційних зв’язків з Ліцеєм інформаційних технологій; Індустріальним технікум;Міською молодіжною громадською організацією «Молодь»; Міською громадською організацією «Консультаційний центр Інформаційних   Технологій»

Моніторінг

по залученню волонтерів  до роботи в  «Школі інформаційного комфорту  КОМП'ЮТЕРіЯ;

Анкетування

«Твоє відношення до волонтерської роботи»

20

Працівники освіти, культури та організації, що працюють   з дітьми

Юнацтво

 

Протягом

дії проекту

 

Овдієнко Л.

 

 

 

 

 

 

Співпраця з засобами масової інформації:

 

  «Про нас пишуть, говорять, показують» - інформація про здобут-ки бібліотеки в ЗМІ:

·     телепередача на КТМ та телеканалі ТОВ «Телерадіоко-мпанія  «Контакт ЛТД»;

·     статті в місцеві газети;   

·     дитяча телепро-грама «Промінці надії»на місцевому телебаченні «Олександрія»  

 

 

 

 

6

 

 

 

 

30

 

8

 

 

2011-2013 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013

роки

 

 

Овдієнко Л.

Дмітрієва Н.

Забезпечення інформу-вання громади міста про нові послуги біб-ліотек: відкриття і робота Школи інформаційного комфорту «КОМП'ЮТЕРіЯ»

Виготовлення буклетів:  «Місце зустрічі - бібліотека»,  «Ми маємо, вміємо, можемо»; інформа-ційних дайджестів; листівок; методич-них посібників. Проведення презе-нтаційних заходів.

18

Учні

1-9 класи

2011-2013 роки

Овдієнко Л.

Екскурсія до дитячо-го  Інтернет - центру

v«Відкриваємо світ Інтернету»;

v«Перший раз WWW клас»;

v«Діти мають пра-во на інформацію»

60

Учні

1-9 класи

2011-2013 роки

Додатко Н.

3. Партнери Програми

Ø  Управління освіти, молоді, спорту Олександрійської міської ради

Залучення фахівців (вчителів інформатики) міського управління до проведення занять для дітей та тренінгів для волонтерів

Ø  Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійське училище культури»

Залучення волонтерів до проведення масових заходів по залученню дітей до читання

Ø  Олександрійський індустріальний технікум

Залучення волонтерів до проведення масових заходів по залученню дітей до читання

Ø  Олександрійська міська молодіжна громадська організація «Молодь»

Організація волонтерського руху сумісно з бібліотекою, участь в міських заходах, розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів серед громади міста

Ø  Міська громадська організація "Консультаційний центр Інформацій-них   Технологій”

Залучення волонтерів та спеціалістів до проведення заходів по інформаційній культурі користувача

 

Ø  Інформаційно-розважальний тижневик  «Городской курьер»

Інформаційна підтримка ходу реалізації проекту місцевої громади

Ø  ТОВ «Телерадіокомпанія «Контакт ЛТД»

Інформаційна підтримка ходу реалізації проекту місцевої громади

4. Комплекс загально-бібліотечних заходів

Оформлення відповідного інтер’єру бібліотеки

 

природний ландшафт,

живий куточок,

інформаційні стенди, куточки

виставки книг

12

Бібліте-карі

 

2012-2013 роки

Адмініст-рація

   Модернізація парку комп’ютерної тех.-ніки в Інтернет-центрі.   

   Забезпечити відпо-відним обладнанням  та сучасними засо-бами мас-медіа

Придбати ноутбук та відповідні програми, що забезпечать учбові, пізнавальні інтереси дітей

 

 

 

2012-2013 роки

Адмініст-рація

   Створити відпо-відні зони з вра-хуванням заявленої діяльності та видів можливих захоплень та занять дітей

Зони інформаційного комфорту

«Інформаційна планета 

          «КОМП'ЮТЕРІЯ»

оформлення інформацій-них куточків, стендів,   виставок;

оформлення тек-нако-пичувачівта інформаційні бази даних;

оформлення папок - дос'є з фактографічною інфор-мацією, інформ-кейсів 

створити Інтернет-куточок «Для вас, маленькі програмісти»

 

Ігровий  майданчик «Казкова  вітальня»:

створити   ігрові зони:

Музичний

                  балаганчик»;

 «Ігровий квартал» зякого можна  потрапити на:

o    «Інтернет – майданчик»  

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Школярі

Учні мол.,

сер., ст. шк. віку

 

 

 

-//-

 

-//-

 

 

Учні

сер., ст. шк. віку

 

Учні мол., сер.   шк. віку

 

-//-

 

2012-2013 роки

Колектив

бібліотеки

    Удосконаленнякомплектування фон-ду традиційними та нетрадиційними носіями інформації з тематики проекту завдяки більш ефек-тивної роботи за результатами аналізу використання фонду.

Аналіз фонду

«Вивчення укомплектованості і використання підрозділу  книжкового фонду:           3. «Техніка.

Технічні науки»

 

Бібліотекарі

Органі-затори дит. читання

2011 р.

Адмініст-рація.

Колектив

бібліотеки

 Вивчення викорис-тання періодичних видань, що дасть змогу розширити їх перелік, в тому числі на електронних носіях.

Соціологічне дослідження

«Дитяча періодика в дзеркалі сьогодення»;

150

Школя-рі

Учні

сер. та ст. шк. вік

2012 р.

Овдієнко Л.

Аналіз фонду

«Періодичне конфетті дитячої бібліотеки»

 

Бібліотекарі

 

Щорічно

Адмініст-рація.

Колектив

бібліотеки

   Використання різноманітних джерел поповнення фонду друкованими видан-нями та не традицій-ними носіями інфор-мації

Дарунки авторів, читачів, спонсорів;

Книжкові магазини;

Обмінні фонди бібліотек;Акції «Даючи дітям

книгу – ви даруєте їм крила»; «Подаруй дітям радість - книгу!»; «Випускники школи - дитячій бібліотеці»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники

бібліотеки

 

2011-2013 роки

Адмініст-рація.

 

   Застосування нових інноваційних рішень та технологічних процесів в організаціїкомплектування нео-бхідних для біб-ліотеки документів

Розширення можли-востей Internet в режимі «автор-видавець-розповсюджувач-бібліотека-користувач»

 

Працівники

бібліотеки

 

2011-2013 роки

Адмініст-рація.

 

   Розвиток бібліотеч-них фондів.

 З метою економії фіна-нсових ресурсів бібліо-тека приймати участь у створенні корпоративного каталогу на основієди-ного програмного за-безпечення.

  У подальшому пере-вести фонди на електрон-ні носії інформації, на CD-ROMи, освоєння но-вих носіїв інформації, використання повнотекс-тових баз даних через Internet.

 Удосконалення розк-риття фонду бібліотеки за допомогою традиційного довідково-бібліографічно-го апарату та електрон-них баз даних, досягнення повної відповідності ДБА до наявного бібліотечного фонду.

 

Працівники

бібліотеки

 

2011-2013 роки

Адмініст-рація.

 

Вивчення інтересів та потреб юних користувачів бібліотеки

Анкетування:

 «Сучасний учень,  книга і комп'ютер»;

«Пріоритети у виборі джерел інформації»

Анкетування для молодших користувачів

«Я читач дитячої бібліотеки!»

Опитування:

«Книга і комп`ютер: суперники чи союзники»

Експрес-опитування

 «Послуги бібліотеки. Якими їм бути?»

Соціологічне досліждення

«Моя безпечна мережа: Інтернет очима дітей і підлітків»

 

50

 

150

 

 

40

 

 

 

70

 

 

30

 

40

 

Школярі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні

ст. шк.вік

 

Різні вік

катег.

 

Дошк.  та  

мол. шк. в.

 

 

Сер.та ст.шк.вік

 

Ст. шк.вік

 

Сер.шк.в

 

2012 р.

 

2011 р.

 

 

2013 рю

 

 

 

2013р.

 

 

2012 р.

 

2013 р.

 

 

 

Цицерова  Л

 

Дмітрієва Н

 

Волкова Г.

 

 

Бовгиря Л.

 

 

Дмітрієва Н

 

 

Бовгиря Л.

 

Дмітрієва Н

 

Зустрічі з шкільни-ми вчителями, клас-ними керівниками, викладачами навча-льних закладів та громадських об'єд-нань для обгово-рення результатів діяльності  «Школи інформаційного комфорту» та під-вищення рівня роботи

 

Година інформації

«5 хвилин для інформатора»

6

Організа-тори дитячого читання

 

Щорічно

Завідуючі відділами

Створення видавни-чої продукції бібліо-теки

Методико-бібліографічні матеріали

Інформаційний вісник

«З комп’ютером на ти» Корисні поради:

«Як подружитись з комп’ютером»;

«Як знайти потрібну інформацію в Інтернет»

 Рекомендаційний список літератури 

«Діти в інформаційному просторі»

 Інформаційна листівка

«Діти, комп'ютер, Інтернет»

Закладка

«Комп'ютерна  абетка» : комплект закладок для користувачів-учнів 1-4 кл.

Пам'ятки:

 «Поради Комп'ютошки» пам’ятка з комп’ютерної грамотності для користу-вачів-учнів 1-4 класів;

 «Десять порад батькам маленького читача» - пам’ятка для батьків про культуру читання

Методичні рекомендації

для працівників дитячих та шкільних бібліотек

«Основи інформаційної культури юного читача» - орієнтовна програма занять по формуванню інформаційної культури школярів»

Матеріали з досвіду роботи з  читачами-дітьми бібліотек

«Від традицій до новацій»;       

«Мої думки про Інтернет»  

(Результати експрес-опи-тування, анкетування)

Відео-буклет

 «Місце зустрічі-бібліотека»

12

 

 

Школярі

 

 

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

-//-

 

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

 

Батьки

 

 

 

 

Організатори дитячого читання

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

Учні

Сер.щк.в.

 

 

 Сер.щк.в.

 

 

 Ст.щк.в.

 

 

 

Сер. та ст..щк.в.

 

 -//-

 

Мол.шк.в

 

 

 

 

-//-

 

2011-2013

роки

Овдієнко Л.

 

Бібліотекарі

5. Заходи для користувачів на 2011 рік

Оформлення інтер'єру бібліотеки та її реклама

Інформаційно-ілюстративна виставка«Інтернет до Ваших послуг»;

1

Діти

Учні

1-9 класів

Ш кв.

Овдієнко Л

Інформаційний стенд

«Інтернет-центр інформує»

1

-//-

 

-//-

 

І кв.

Додатко Н

Екскурсія до Інтернет-центру

«Відкриваємо світ Інтернету»

30

-//-

 

-//-

 

Протягом року

Бібліотекарі

Індивідуальні  навчання користувачів

Цикл занять основам комп’ютерної грамотності та роботі в Інтернет – мережі

«Швидкий старт»

100

Школярі

Учні

1-9 класів

Протягом року

Додатко Н Дмітрієва Н

Надати можливість розширенню кола інтересів дітей, їхньої участі в роботі клубів, гуртків, заходах  по формуванню інформаційної культури користувача

 

 

 

2011-2013 роки

Адмініст-рація.

Колектив

бібліотеки

Бібліотечна школа Інтернет

«Комп'ютошка і Кº» (для дітей 7-11 років)

Цикл занять для дітей молодшого шкільного віку

«Комп'ютерна абетка»

10

Діти

Мол.шк.вік

Щомісяця

Додатко Н

Віртуальна подорож «Відкриваємо світ Інтернету»

(завершальне заняття)

1

-//-

 

Мол.шк.вік

ІІ кв.

Додатко Н.

Слайд-презентація

«В Комп’ютерній країні

«Комп'ютерленд»

1

-//-

 

Мол.шк.вік

ІУ кв.

РезніченкоО.

Бібліотечна школаІнтернет

   «ОНЛАЙНик іКº»   

  (для дітей 12-16 років)

Цикл занять для підлітків

«Інтернет: Що? Де? Як?»

20

Школярі

Сер.та ст. шк.вік

2 р. на місяць

Дмітрієва Н.

Гра-мандрівка                «Хто володіє інформацією,                  той володіє світом» (завершальне заняття)

    1

 

Сер. шк.

вік

ІІ кв.

Дмітрієва Н

Інтернет-тренінг «Безпека дітей вІнтернеті»

1

 

Ст. шк.вік

І кв.

Овдієнко Л

Віртуальний  урок «Віртуальне спілкування, або Інтернет-етикет»

1

 

Сер. шк.вік

Ш кв.

Додатко Н

Тренінг в Інтернет-центрі

«Дитячі Інтернет-ресурси»

1

 

Ст. шк.вік

ІУ кв.

Овдієнко Л

Організація роботи хобі-майстерні «Книжка і Мишка - Програмішка»

Бібліомандрівка                     «Як знайти потрібну інформацію в Інтернет»

1

Діти

Сер. шк.

вік

ІІ кв.

Романов Д.

Практичне заняття «Перші кроки до програмування»

1

 

Ст. шк.

вік

ІІІ кв.

Крамар Є.

Цикл інтелектуальних ігор для користувачів-дітей «Віртуальний ігродром» з використанням різноманітних вікторин, загадок, кросвордів

6

 

Мол.шк. вік

ІІ-ІІІ кв.

РезніченкоО.

Практичне заняття «Інтернет – слалом»(знайти необхідну інформацію, використовуючи вебліографію)

1

 

Сер.та ст. шк.вік

ІУ кв.

Дмітрієва Н.

Організація  Клубу віртуальних мандрів-ників  «Смайлик»

Інформаційний супермаркет

«Біт, бай, кінобайт, мегабайт – що це?»

1

Школярі, члени гуртка

- // -

І кв.

Додатко Н.

Віртуальні прогулянки по місту Олександрія

1

 

- // -

ІІ кв.

Бовгиря Л.

Віртуальний екскурс «Таємниці країни Інтерляндії»

1

 

- // -

ІІ кв.

Додатко Н.

Віртуальна мандрівка «Мир дітям планети земля»

1

 

- // -

ІІІ кв.

Андрусенк Т.

Цикл віртуальних подорожей на літніх канікулах «Інтернет на канікулах»

3

 

- // -

ІІІ кв.

Бібліотекарі

     ДІЦ

Віртуальна подорож «Інтернет – подорож по сайтах бібліотек»

1

 

- // -

ІУ кв.

Дмітрієва Н.

 

Заходи для користувачів на 2012 рік

Оформлення інтер'єру бібліотеки та її реклама

Інформаційний куточок «Інтернет - центр інформує»

1

Діти

Учні

 1-9 класів

І кв.

Овдієнко Л.

Флэш-плакат

«ТиіІнтернет»

1

-//-

 

Ст. шк.

вік

ІІ кв.

Дмітрієва Н.

Книжкова виставка

«Знання та інформація – через Інтернет»

1

-//-

 

Сер. шк.

вік

ІІІ кв.

Маценко С

Екскурсія до Інтернет-центру

«Ласкаво просимо в країну Інтернет»

30

-//-

 

Учні

 1-9 класів

Протягом року

Бібліотекарі

     ДІЦу

Індивідуальні  навчання користувачів

Цикл занять основам комп’ютерної грамотності та роботі в Інтерне – мережі

«Швидкий старт»

100

Школярі

Учні

 1-9 класів

Протягом року

-//-

 

Бібліотечна школа Інтернет

«Комп'ютошка і Кº»

(для дітей 7-11 років)

Цикл занять для дітей молодшого шкільного віку

«Мамо, я іду в Інтернет!»

10

Діти

Мол.шк.вік

Щомісяця

Додатко Н

Комп’ютерна  ігротека «Веселі уроки

Комп'ютошки»

(завершальне заняття)

1

 

-//-

 

ІІ кв.

Додатко Н

Комп'ютерна презентація                           «Як подружитися з комп’ютером»

2

 

Мол.шк.вік

ІІІ-ІУ кв.

Цицерова Л.

Бібліотечна школа Інтернет

  «ОНЛАЙНик іКº»  

  (для дітей 12-16 років)

Цикл занять для підлітків

«Інтернет-грамотій і Кº»

20

Школярі

Сер.та ст. шк.вік

2 р. на місяць

Дмітрієва Н.

Віртуальна подорож «Мандрівка по Інформпланеті» (завершальне заняття)

3

 

Сер.шк.вік

ІІ кв.

Дмітрієва Н

Цикл оглядів – дискусій «Довідкове бюро Інтернету»

3

 

Сер.та ст. 

   шк.вік

І, ІІ, ІІІ кв.

Маценко С

Тренінг в Інтернет-центрі                       «Електронна книга»

1

 

Ст.шк. вік

ІІ кв.

Бовгиря Л.

Подіум-дискусія «Інтернет-етика»

1

 

Ст.шк.вік

ІУ кв.

Дмітрієва Н

Організація роботи хобі-майстерні «Книжка і Мишка - Програмішка»

Практичне заняття «Світ Інтернету: алгоритми пошуку»

1

Діти

Сер. шк.

вік

І кв.

Романов Д.

Майстер-клас  поосновам комп’ютерної графіки та Web-дизайну                           «Юний дизайнер»

1

 

Ст. шк.

вік

ІІ кв.

Крамар Є.

Майстер-клас «Комп'ютерна презентація – це легко»

1

 

Ст. шк.

вік

ІІІ кв.

Романов Д.

Урок – практикум «Свій сайт в Інтернеті – це просто»

1

 

Сер. шк.

вік

ІУ кв.

Крамар Є.

Організація  Клубу віртуальних мандрів-ників  «Смайлик»

Віртуальна бесіда                  «У світі книг через Інтернет»

1

Школярі,

Члени гуртка

Сер.та ст. шк.вік

І кв.

Додатко Н.

Віртуальна подорож«Подорож до комп’ютерних кросвордів»

1

 

- // -

ІІ кв.

Дмітрієва Н.

Медіа-подорож

«Вперед, за скарбами!»

1

 

- // -

ІІ кв.

Додатко Н.

Цикл  віртуальних подорожей            «Мандруємо світом»

3

 

- // -

ІІ-ІІІ кв.

Волкова Г.

Інтернет-візит «Бібліотеки у віртуальному просторі»

1

 

- // -

ІУ кв.

Дмітрієва Н.

Конкурс малюнків «Комп’ютер очима дітей»

1

 

- // -

ІУ кв.

РезніченкоО.

 

Заходи для користувачів на 2013 рік

Оформлення інтер'єру бібліотеки та її реклама

Книжкова виставка «Інтернет — вікно у світ інформації»

1

Діти

Учні 1-9 класів

І кв.

Маценко С.

Інформаційний стенд«Маг на імя Інтернет»

1

- // -

Мол.шк.в

ІІ кв.

Цицерова Л.

Екскурсія до Інтернет-центру

«Гід в країні Комп'ютошки»

30

- // -

Учні 1-9 класів

Протягом року

Бібліотекарі ДІЦу

Калейдоскоп цікавих новин                  «Інформаційний ярмарок»

2

- // -

Ст..шк.в.

1 раз в півріччя

Дмітрієва Н

Індивідуальні  навчання користувачів

Цикл занять основам комп’ютерної грамотності та роботі в Інтерне – мережі

«Швидкий старт»

100

Діти

Учні 1-9 класів

Протягом року

Бібліотекарі ДІЦу

Бібліотечна школа Інтернет

«Комп'ютошка і Кº» (для дітей 7-11 років)

Цикл занять для дітей молодшого шкільного віку

«Крок за кроком»

10

Школярі

Мол.шк.вік

Щомісяця

Додатко Н

Гра "Бібліоскарбничка" (завершальне заняття)

1

 

Мол.шк.вік

ІІ кв.

Додатко Н

Довідкове бюро            «Казкова країна Комп'ютерія»

 

1

 

Мол.шк.вік

ІІІ кв.

РезніченкоО.

Бібліотечна школа Інтернет

  «ОНЛАЙНик іКº»  

  (для дітей 12-16

             років

Цикл занять для підлітків

«Сходинки до інформатики»

20

Діти

Сер.та ст. шк.вік

2 р. на місяць

Дмітрієва Н.

Віртуальний екскурс «Бібліотека+Інтернет»

(завершальне заняття)

1

 

Сер.шк.вік

ІІ кв.

Дмітрієва Н

Цикл оглядів – дискусій «Бібліотека, освіта , Інтернет»

3

 

Сер.та ст. 

   шк.вік

І, ІІ, ІУ кв.

 Маценко С

Тренінг в Інтернет-центрі                   «Електронний каталог, або Як знайти книгу?»

1

 

Ст.шк. вік

ІІ кв.

  Троцюк Т.

Тиждень Інтернету «Свято, довжиною в сім днів»

1

 

Різні вікові категорії

ІУ кв.

Овдієнко Л.

Організація роботи хобі-майстерні «Книжка і Мишка - Програмішка»

Майстер-клас по створенню комп’ютерної анімації                            «Flash-технології і ти»

1

Школярі

Сер. шк.

вік

І кв.

Троцюк Т.

Заняття по створенню віртуального книжкового подіуму «Fashion-читання»

1

 

Сер. шк.

вік

ІІ кв.

Крамар Є.

Майстер-клас по створенню мультфільмів «Мультяшна» майстерня»

1

 

Ст. шк.

вік

ІІІ кв.

Троцюк Т.

Віртуальна подорож

«Знайомтесь: БЛОГ – спілкування з користю»

1

 

Сер. шк.

вік

ІУ кв.

Крамар Є.

Організація  Клубу віртуальних мандрівників  «Смайлик»

Віртуальна подорож
«Сім чудес світу і не тільки»

1

Діти, члени гуртка

Сер. та ст..шк.

вік

І кв.

Додатко Н.

Час спілкування              «Ти, Інтернет і книга»

1

 

  - // -

І кв.

Дмітрієва Н.

Відео-урок                      «Азбука дорожньої безпеки»

1

 

- // -

ІІ кв.

Волкова Г.

Гра – медіаподорож Україною «Літературний диліжанс»

1

 

  - // -

ІІ кв.

Бовгиря Л.

Флеш-гра«Безпека дітей в Інтернеті»

1

 

  - // -

ІІІ кв.

Додатко Н.

Рольова гра                   «Діти у всесвітній «паутині»

1

 

  - // -

ІІІ кв.

Дмітрієва Н.

Інтернет-пригода «Інформація: шукати, знайти і застосувати»

1

 

  - // -

ІУ кв.

Цицерова Л.

               

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані позитивні результати:

Виконання Програми забезпечить:

·         запровадження інноваційних форм навчання юних користувачів (використає мобільний швидкісний 3G – Інтернет (ноутбук з модемом) та проектор при проведенні навчальних заходів, як в бібліотеці так і за її межами, онлайн - спілкування, консультування,  акції, використання мультимедійних технологій та інше);

·         збільшення кількості користувачів-дітей, які стануть прихильниками книги;

·         підвищення рівня інтелектуального розвитку та культури читання юних членів громади;

·         виховання всебічно розвиненої, інформованої, освіченої людини; компетентних користувачів комп'ютерних систем, які здатні самостійно обробляти текстову, графічну інформацію, працювати в комп'ютерних мережах, володіти навичками роботи з гіпертекстами та мультимедіа

·         збільшення кількості осіб, які володіють комп’ютерною грамотністю;

·         об’єднання зусиль закладів освіти, культури, громадських організацій з питань інформаційної культури;

·         місцева громада отримає постійний кваліфікований доступ до актуальної інформації та консультацій фахівців з  питань інформаційної культури дітей;

·         поповниться база  бібліотеки інформаційними і методичними матеріалами по даній проблемі.

 

 

       Отриманий досвід буде висвітлюватися на сторінках періодичних видань та узагальнено на сторінках інформаційного буклету і розміщено на  сайті міської ЦБС   http://www.library.alexandriya.com/.

 

Ця програма  буде корисною і цікавою для наших читачів, і принесе позитивні результати. Маємо надію, що організація особливого інформаційного середовища і такого навчання основам інформаційної культури допоможе юним читачам стати інформаційно компетентними, забезпечить їх необхідними навичками роботи з інформацією і уміннями використовувати цю інформацію у власних інтересах.