Get Adobe Flash player

Час роботи:

Щодня з 08:00 до 18:00 (без перерви) вихідний - субота

Наша адреса:

28000 Кіровоградська обл. м.Олександрія, пр-т Соборний, 102

тел.: (066)2663829, (098) 7775479 (05235), 7-64-14, 7-68-47

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми в соцмережах:

Контакт  https://vk.com/id295178678

Однокласники  https://ok.ru/zhiznideya

Фейсбук  https://www.facebook.com/Олександрійська-центральна-бібліотека-для-детей-ім-Ю-Гагаріна-153172751476973/

 

 

 

Транспорт, яким можна дістатися до бібліотеки:

автобуси № 2, 3, 4, 5, 6 (зупинка – «Вулиця ім. Ю. Гагаріна»)

                                                                  „Затверджую”

                                                                                                                                                 Начальник управління культури і туризму

                                                                                                                                                     Олександрійської міської ради

                                                                                                                                 

П Р А В И Л А

користування Центральною міською бібліотекою для дітей ім. Ю.Гагаріна

Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Центральною бібліотекою для дітей ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС розроблені на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями, з Конвенцією ООН про права дитини, Статутом МЦБС.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

2.1.  Юні громадяни України віком до 14 років, незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів. (ЗУ, Р.VІІ. ст.21.).

2.2. Основні користувачі бібліотек для дітей:

неповнолітні громадяни до 14 років (дошкільники та учні 1-9 класів);

їхні батьки;

педагоги;

бібліотечні працівники;

спеціалісти, що займаються питаннями освіти та виховання дітей і організації дитячого читання.

2.3. Ці категорії користуються абонементами і читальними залами Бібліотек.

2.4. Громадяни, які не є основними користувачами (учні 10-12 класів, студенти спеціальних середніх і вищих навчальних закладів, що вивчають дитячу літературу), можуть користуватися читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 7.3. Правил. (ЗУ, Р.VІІ. ст.22).

2.5. Громадяни, які тимчасово проживають в м. Олександрії, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й мешканці м. Олександрії.

2.6. Основним документом, що дає право на користування фондами Бібліотек, є документ, який засвідчує особу.

2.7. Користувачі Бібліотеки мають право отримувати:

безоплатну  інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

безоплатну консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА);

інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку. (ЗУ, Р.VІІ. ст.22.)


 

2.8. Користувачі Бібліотек також мають право:

брати участь в усіх заходах, які проводять Бібліотеки;

входити до складу бібліотечної ради;

висловлювати свою думку про діяльність Бібліотек і окремих працівників;

вносити пропозиції щодо покращання роботи Бібліотек, вдосконалення їх структури;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.9. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 3-7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.10. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.11. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.12. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

2.13. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.


 

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

        У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

 


4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов'язана:

ознайомити користувача з «Правилами користування  Центральною міською бібліотекою для дітей ім. Ю.Гагаріна»;

інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні;

створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

дбати про культуру обслуговування користувачів;

формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

задовольняти за бажанням читачів потреби в створенні при Бібліотеці читацьких клубів за інтересами, гуртків тощо;

систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки (ЗУ, Р.VІ. ст.19).

Прийняті на раді при

директорові 10.01.2009 р.